Komunikat

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie

 przekazuje komunikat dotyczący realizacji przelewów w ostatnim dniu bieżącego roku.

29 grudnia 2017 r. (piątek)-  przelewy będą przyjmowane do godz.12:15

Przelewy wysłane po godzinie 12:15 zostaną rozliczone w dniu 2  stycznia 2018 r. (wtorek).

UWAGA!

Obsługa w systemie Elixir zleceń przelewów kierowanych na stare rachunki składkowe ZUS:

  • W okresie przejściowym: 2-5.01.2018r. komunikaty mające datę wpłaty lub obciążenia rachunki płatnika do dnia 31.12.2017r. włącznie zostaną rozliczone i przekazane do NBP.
  • Komunikaty mające datę wpłaty lub obciążenia rachunku płatnika od 01.01.2018 włącznie zostaną odrzucone przez system Elixir i zaksięgowane zwrotnie na rachunku bieżącym klienta.

PROMOCYJNY ŚWIĄTECZNY KREDYT GOTÓWKOWY

– oprocentowanie 6,00%

– maksymalna kwota kredytu 10 000,00 zł

– maksymalny okres kredytowania do 3 lat (36 miesięcy)

– prowizja za udzielenie kredytu zgodna z „Tabelą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Szumowie”

– promocja dotyczy wyłącznie klientów Banku Spółdzielczego w Szumowie (według stanu na dzień 30.11.2017)

– promocja trwa od 01.12.2017 do 31.12.2017

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,83%, całkowita kwota kredytu  10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 271,01 zł, oprocentowanie zmienne  6,00%, całkowity koszt kredytu 1 271,01 zł (w tym: prowizja 350,00zł; odsetki 921,01 zł), 36 miesięcznych rat malejących. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.12.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.…

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DYSPOZYCJI PRZELEWÓW

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Szumowie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej następujące informacje:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

 

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu
  • wstrzymanie przelewu.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

  • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
  • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

 

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

                                                                                                      Zarząd

                                                                             Banku Spółdzielczego w Szumowie

Dożynki

Bank Spółdzielczy w Szumowie uczestniczył w Dożynkach Gminnych, które odbyły się 26.08.2017 r.

Podczas uroczystości pracownicy Banku prezentowali ofertę produktów bankowych, a także wręczano drobne upominki reklamowe.…

EURO-FATCA

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Szumowie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Szumowie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Szumowie przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

Więcej informacji na : EURO-FATCA

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

INFORMACJA

dla posiadaczy rachunków , którzy zawarli przed dniem 1 lipca 2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Szumowie umowę o prowadzenie rachunków bankowych, o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zgodnie z brzmieniem tej ustawy istnieje możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci przez Posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych lub rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.…

Obsługa w ostatnich dniach roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie przekazuje komunikat dotyczący realizacji usług i przelewów bankowych w ostatnich dniach bieżącego roku.

30.12.2016r.:

– kasa czynna do godziny 13.00

– polecenia przelewu w formie papierowej będą przyjmowane do godziny 12.30

– polecenia przelewu dokonywane w systemie Internet Banking otrzymane do godziny 12.15
będą realizowane w dniu 30.12.2016, natomiast otrzymane po godzinie 12.15 zostaną
zrealizowane w dniu 02.01.2017r.

UWAGA

Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym. Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient zdradza przestępcom.

Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem tel. 864769603…

Informacja o obsłudze w ostatnich dniach roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie przekazuje komunikat dotyczący realizacji przelewów w ostatnich dniach bieżącego roku.

23 grudnia 2015r. (środa) – normalny dzień operacyjny

24 grudnia 2015 r.(czwartek)- przelewy będą przyjmowane do godz.11:30

Przelewy wysłane po godzinie 11:30 zostaną rozliczone w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek).

 

31 grudnia 2015 r. (czwartek)- przelewy będą przyjmowane do godz.12:30

Przelewy wysłane po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 4  stycznia 2016 r. (poniedziałek).

Bezpieczeństwo w bankowości internetowej

Mając na uwadze bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach,  przedstawiamy poradnik zawierający podstawowe informacje i zasady, o których warto pamiętać korzystając z bankowości internetowej.

Przed zalogowaniem do serwisu i wykonaniem transakcji:

 • sprawdź, czy na pasku adresu strony została wyświetlona informacja, oznaczająca nawiązanie szyfrowanego połączenia z Bankiem (nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują certyfikaty SSL rozszerzonej walidacji zmianą koloru paska adresu na zielony)
 • sprawdź, czy strona serwisu  jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla Banku Spółdzielczego w Szumowie.

Zasady bezpiecznego dostępu i wykonywania transakcji:

 • połączenie z Internetem musi być bezpieczne (unikaj łączenia z publicznej sieci WiFi)
 • trzeba uważać na fałszywe certyfikaty bezpieczeństwa np. rozsyłanie przy pomocy poczty elektronicznej
 • należy zawsze korzystać z aktualnych wersji systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i przeglądarki internetowej
 • system pocztowy powinien być chroniony przed przychodzącym spamem. Wiadomości e-mail to jedna z najpopularniejszych dróg, jaką mogą do sytemu pocztowego trafić wirusy i informacje, których celem jest wyłudzenie poufnych danych
 • nie należy logować się do sytemu bankowości internetowej korzystając z odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub znajdujących się na stronach nienależących do Banku
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach lub u znajomych)
 • zalecane jest ręczne wpisywanie danych do zlecenia przelewu np. numerów rachunków, należy unikać wprowadzania numerów rachunków stosowania metody kopiuj/wklej
 • nie należy instalować oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł na komputerze, na którym korzysta się z bankowości internetowej
 • należy zawsze kończyć pracę z systemem bankowości internetowej na komputerze korzystając z polecenia – wyloguj
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej lub stwierdzenia utraty środków należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem