Bezpieczeństwo w bankowości internetowej

Mając na uwadze bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach,  przedstawiamy poradnik zawierający podstawowe informacje i zasady, o których warto pamiętać korzystając z bankowości internetowej.

Przed zalogowaniem do serwisu i wykonaniem transakcji:

 • sprawdź, czy na pasku adresu strony została wyświetlona informacja, oznaczająca nawiązanie szyfrowanego połączenia z Bankiem (nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują certyfikaty SSL rozszerzonej walidacji zmianą koloru paska adresu na zielony)
 • sprawdź, czy strona serwisu  jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla Banku Spółdzielczego w Szumowie.

Zasady bezpiecznego dostępu i wykonywania transakcji:

 • połączenie z Internetem musi być bezpieczne (unikaj łączenia z publicznej sieci WiFi)
 • trzeba uważać na fałszywe certyfikaty bezpieczeństwa np. rozsyłanie przy pomocy poczty elektronicznej
 • należy zawsze korzystać z aktualnych wersji systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i przeglądarki internetowej
 • system pocztowy powinien być chroniony przed przychodzącym spamem. Wiadomości e-mail to jedna z najpopularniejszych dróg, jaką mogą do sytemu pocztowego trafić wirusy i informacje, których celem jest wyłudzenie poufnych danych
 • nie należy logować się do sytemu bankowości internetowej korzystając z odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub znajdujących się na stronach nienależących do Banku
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach lub u znajomych)
 • zalecane jest ręczne wpisywanie danych do zlecenia przelewu np. numerów rachunków, należy unikać wprowadzania numerów rachunków stosowania metody kopiuj/wklej
 • nie należy instalować oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł na komputerze, na którym korzysta się z bankowości internetowej
 • należy zawsze kończyć pracę z systemem bankowości internetowej na komputerze korzystając z polecenia – wyloguj
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej lub stwierdzenia utraty środków należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem

Koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Miło nam poinformować, że byliśmy jednym ze sponsorów koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego  Wojska Polskiego. Odbył się on 28 marca, w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie, przed ok. 500 osobową publicznością. Program koncertu został przygotowany z największą dbałością o szczegóły a  składał się z dwóch części: historycznej i rozrywkowej. Oprócz oprawy muzycznej i tanecznej, zespół zatroszczył się o stroje i rekwizyty, nawiązujące do właściwej epoki historycznej. Można dodać, że Zespół Wojska Polskiego działa już od ponad 60 lat zaś jego repertuar obejmuje zarówno pieśni patriotyczne, religijne jak i współczesne utwory muzyki rozrywkowej.…

Zebranie Przedstawicieli

W dniu 25.03.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli BS Szumowo. W  trakcie obrad  podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie z działalności Banku oraz Rady Nadzorczej oraz udzielono absolutorium Zarządowi Banku oraz zatwierdzono proponowany podział zysku za 2014 rok.

Zarząd i Rada Nadzorcza BS Szumowo pragnie szczególnie serdecznie podziękować za przybycie zaproszonym gościom:

Panu Dyrektorowi  Oddziału  Regionalnego BPS w Olsztynie Ryszardowi Buńko

Pani Dyrektor  Oddziału  BPS w Łomży Ewie Szleszyńskiej

Panu Wójtowi  Gminy Szumowo Jarosławowi  Cukiermanowi

Zmiany w funkcjonowaniu kart

Uprzejmie informujemy, że  od 1 lutego 2015 r. wprowadza się zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1)   wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku BPS S.A.;

2)   wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

3)   dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).…