INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. dokonano zmiany ulicy XXX -lecia na ulicę o nazwie: sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego. Aktualny adres siedziby Banku:  ul.sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 3 18-305 Szumowo Zarząd Banku Spółdzielczego  w Szumowie

Komunikat

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie  przekazuje komunikat dotyczący realizacji przelewów w ostatnim dniu bieżącego roku. 29 grudnia 2017 r. (piątek)-  przelewy będą przyjmowane do godz.12:15 Przelewy wysłane po godzinie 12:15 zostaną rozliczone w dniu 2  stycznia 2018 r. (wtorek). UWAGA! Obsługa w systemie Elixir zleceń przelewów kierowanych na stare […]

PROMOCYJNY ŚWIĄTECZNY KREDYT GOTÓWKOWY

– oprocentowanie 6,00% – maksymalna kwota kredytu 10 000,00 zł – maksymalny okres kredytowania do 3 lat (36 miesięcy) – prowizja za udzielenie kredytu zgodna z „Tabelą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Szumowie” – promocja dotyczy wyłącznie klientów Banku Spółdzielczego w Szumowie (według stanu na dzień 30.11.2017) – promocja trwa od 01.12.2017 do 31.12.2017 Rzeczywista […]

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DYSPOZYCJI PRZELEWÓW

Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Szumowie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za […]

Dożynki

Bank Spółdzielczy w Szumowie uczestniczył w Dożynkach Gminnych, które odbyły się 26.08.2017 r. Podczas uroczystości pracownicy Banku prezentowali ofertę produktów bankowych, a także wręczano drobne upominki reklamowe.

EURO-FATCA

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Szumowie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Szumowie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych. Jeśli okaże się, że […]

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

INFORMACJA dla posiadaczy rachunków , którzy zawarli przed dniem 1 lipca 2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Szumowie umowę o prowadzenie rachunków bankowych, o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Zgodnie z brzmieniem tej ustawy istnieje możliwość złożenia dyspozycji […]

Obsługa w ostatnich dniach roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie przekazuje komunikat dotyczący realizacji usług i przelewów bankowych w ostatnich dniach bieżącego roku. 30.12.2016r.: – kasa czynna do godziny 13.00 – polecenia przelewu w formie papierowej będą przyjmowane do godziny 12.30 – polecenia przelewu dokonywane w systemie Internet Banking otrzymane do godziny 12.15 będą […]

UWAGA

Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym. Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient […]

Informacja o obsłudze w ostatnich dniach roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie przekazuje komunikat dotyczący realizacji przelewów w ostatnich dniach bieżącego roku. 23 grudnia 2015r. (środa) – normalny dzień operacyjny 24 grudnia 2015 r.(czwartek)- przelewy będą przyjmowane do godz.11:30 Przelewy wysłane po godzinie 11:30 zostaną rozliczone w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek).   31 grudnia […]