Informacja o obsłudze w ostatnich dniach roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie przekazuje komunikat dotyczący rozliczeń w  ostatnich dniach bieżącego roku. 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)- przelewy przyjęte do godz.12:30 będą zrealizowane w dniu 24.12.2018 r. Przelewy przyjęte po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 27  grudnia 2018 r. (czwartek). Kasa będzie czynna do godz.13:00 27-28 […]

Rachunek do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)

Bank Spółdzielczy w Szumowie informuje, że od 1 lipca 2018r. Ministerstwo Finansów zobowiązało polskie banki do zakładania, a wszystkich przedsiębiorców (w tym rolników będących podatnikami VAT) do posiadania, przynajmniej jednego rachunku do obsługi płatności podzielonych (Split Payment) oraz księgowania wartości podatku VAT.

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Szumowie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.
Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. dokonano zmiany ulicy XXX -lecia na ulicę o nazwie: sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego.

Aktualny adres siedziby Banku:  ul.sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 3 18-305 Szumowo

Zarząd Banku Spółdzielczego  w Szumowie

Komunikat

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie  przekazuje komunikat dotyczący realizacji przelewów w ostatnim dniu bieżącego roku. 29 grudnia 2017 r. (piątek)-  przelewy będą przyjmowane do godz.12:15 Przelewy wysłane po godzinie 12:15 zostaną rozliczone w dniu 2  stycznia 2018 r. (wtorek). UWAGA! Obsługa w systemie Elixir zleceń przelewów kierowanych na stare […]

PROMOCYJNY ŚWIĄTECZNY KREDYT GOTÓWKOWY

– oprocentowanie 6,00% – maksymalna kwota kredytu 10 000,00 zł – maksymalny okres kredytowania do 3 lat (36 miesięcy) – prowizja za udzielenie kredytu zgodna z „Tabelą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Szumowie” – promocja dotyczy wyłącznie klientów Banku Spółdzielczego w Szumowie (według stanu na dzień 30.11.2017) – promocja trwa od 01.12.2017 do 31.12.2017 Rzeczywista […]

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DYSPOZYCJI PRZELEWÓW

Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Szumowie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za […]

Dożynki

Bank Spółdzielczy w Szumowie uczestniczył w Dożynkach Gminnych, które odbyły się 26.08.2017 r. Podczas uroczystości pracownicy Banku prezentowali ofertę produktów bankowych, a także wręczano drobne upominki reklamowe.

EURO-FATCA

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Szumowie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Szumowie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych. Jeśli okaże się, że […]

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

INFORMACJA dla posiadaczy rachunków , którzy zawarli przed dniem 1 lipca 2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Szumowie umowę o prowadzenie rachunków bankowych, o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Zgodnie z brzmieniem tej ustawy istnieje możliwość złożenia dyspozycji […]