Przerwa konserwacyjna

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych w dniu 27.04.2019 roku w godzinach 10.00 – 16.00 nastąpi przerwa w dostępie do usług bankowości elektronicznej.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szumowie…

Wycofanie z użycia listy haseł jednorazowych

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Szumowie uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością dostosowania regulacji  Banku do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw , od dnia 5 maja 2019 r. w Banku nastąpi całkowite wycofanie list haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku.
Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia  Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem.

Klientów posiadających listy haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku zapraszamy do Banku w celu zmiany metody autoryzacji na hasła SMS.

W przypadku niedokonania takiej zmiany od dnia 5 maja 2019r. nie będą Państwo mieli możliwości autoryzować przelewu w systemie bankowości elektronicznej za pomocą hasła jednorazowego, gdyż papierowe listy haseł zostaną zablokowane.

Zarząd Banku Spółdzielczego

                                                                                                                 w Szumowie

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.
Portal developera

 …

Informacja o obsłudze w ostatnich dniach roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie przekazuje komunikat dotyczący rozliczeń w  ostatnich dniach bieżącego roku.

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)- przelewy przyjęte do godz.12:30 będą zrealizowane w dniu 24.12.2018 r.
Przelewy przyjęte po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 27  grudnia 2018 r. (czwartek).
Kasa będzie czynna do godz.13:00

27-28 grudnia 2018 r.(czwartek-piątek) – normalny dzień operacyjny.

31 grudnia 2018 r. (poniedziałek)- przelewy przyjęte do godz.12:15 będą zrealizowane w dniu 31.12.2018 r.
Przelewy przyjęte  po godzinie 12:15 zostaną rozliczone w dniu 2  stycznia 2019 r. (środa).
Kasa będzie czynna do godz.13:00

Komunikat

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie

 przekazuje komunikat dotyczący realizacji przelewów w ostatnim dniu bieżącego roku.

29 grudnia 2017 r. (piątek)-  przelewy będą przyjmowane do godz.12:15

Przelewy wysłane po godzinie 12:15 zostaną rozliczone w dniu 2  stycznia 2018 r. (wtorek).

UWAGA!

Obsługa w systemie Elixir zleceń przelewów kierowanych na stare rachunki składkowe ZUS:

  • W okresie przejściowym: 2-5.01.2018r. komunikaty mające datę wpłaty lub obciążenia rachunki płatnika do dnia 31.12.2017r. włącznie zostaną rozliczone i przekazane do NBP.
  • Komunikaty mające datę wpłaty lub obciążenia rachunku płatnika od 01.01.2018 włącznie zostaną odrzucone przez system Elixir i zaksięgowane zwrotnie na rachunku bieżącym klienta.

PROMOCYJNY ŚWIĄTECZNY KREDYT GOTÓWKOWY

– oprocentowanie 6,00%

– maksymalna kwota kredytu 10 000,00 zł

– maksymalny okres kredytowania do 3 lat (36 miesięcy)

– prowizja za udzielenie kredytu zgodna z „Tabelą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Szumowie”

– promocja dotyczy wyłącznie klientów Banku Spółdzielczego w Szumowie (według stanu na dzień 30.11.2017)

– promocja trwa od 01.12.2017 do 31.12.2017

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,83%, całkowita kwota kredytu  10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 271,01 zł, oprocentowanie zmienne  6,00%, całkowity koszt kredytu 1 271,01 zł (w tym: prowizja 350,00zł; odsetki 921,01 zł), 36 miesięcznych rat malejących. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.12.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.…

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DYSPOZYCJI PRZELEWÓW

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Szumowie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej następujące informacje:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

 

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu
  • wstrzymanie przelewu.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

  • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
  • danych odbiorcy dla