Weryfikacja beneficjentów Tarczy PFR

KOMUNIKAT

PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTACJI W CELU WERYFIKACJI BENEFICJENTÓW

W ZWIĄZKU Z OTRZYMANĄ SUBWENCJĄ W RAMACH TARCZY PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.
Należy pamiętać, że:

 • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:
W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

 • osobiście w placówce Banku,
 • przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Szumowie 18-305 Szumowo ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 3

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. 

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Tarcza Finansowa PFR

Bank Spółdzielczy w Szumowie, wraz z Bankiem BPS uczestniczą w programie Tarcza Finansowa PFR. Program skierowany jest do polskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można składać od 08 maja 2020 r. poprzez system bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Szumowie.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Po bardziej szczegółowe informację zapraszamy na stronę: https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10.04.2020r (piątek) kasa Banku czynna do godz. 12.00.
Przelewy przyjęte w dniu 10.04.2020r do godz.11.45 będą zrealizowane w dniu 10.04.2020r.Przelewy przyjęte po godz.11.45 będą zrealizowane w dniu 14.04.2020r.…

Komunikat

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników wprowadziliśmy zamiany
w obsłudze Klientów. Pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 w Banku Spółdzielczym w Szumowie obsługujemy tylko osoby powyżej 65. roku życia. W tym czasie nie będziemy obsługiwać pozostałych Klientów. Osoby poniżej 65. roku życia zapraszamy w pozostałych godzinach pracy naszych placówek.

Wewnątrz Banku może przebywać 3 Klientów.

W przypadku wizyty w Banku Spółdzielczym w Szumowie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych Klientów.

Zachęcamy do ograniczenia wizyt w Banku i wykonywania przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem bankowości internetowej.…

Zmiana wysokości limitu transakcji zbliżeniowych

W celu podniesienia bezpieczeństwa naszych Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacja płatnicza VISA, podjęła decyzję o podwyższeniu limitu transakcji zbliżeniowych bez uwierzytelniania (czyli bez wprowadzania kodu PIN) z 50zł do 100zł.

W związku z tym, Klienci wykonujący transakcje do 100zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy Klient zostanie poproszony o jego wprowadzenie, uzależnione jest od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.

W związku z tym, przez pewien czas Klient może być proszony, w niektórych punktach o podanie kodu PIN pomimo, że transakcja nie przekracza kwoty 100zł.…

Uwaga na wyłudzenia „na koronawirusa”

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Jak działają oszuści?

 • Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
 • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców.
  W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
 • Przejmują konta na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się na swoją nagłą trudną sytuację.

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia
w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

Pamiętaj, że:

 • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie – nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank
 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym.

Więcej informacji o wyłudzeniach na stronie Związku Banków Polskich pod linkiem:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników,
zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Banku do niezbędnego minimum.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.
W zastępstwie osobistych wizyt w Banku, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

telefonicznego, pod numerami telefonów:

86 4768233        86 4769353

mailowego, pod adresem: Centrala-BS.Szumowo@bankbps.pl

Ponadto rekomendujemy:

realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną

wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

                                                                                 Zarząd

                                                         Banku Spółdzielczego w Szumowie

Informacja o rozliczeniach

W związku ze zbliżającym się końcem roku informujemy o harmonogramie rozliczeń w  ostatnich dniach bieżącego roku.

24 grudnia 2019 r. (wtorek)- przelewy przyjęte do godz.12:00 będą zrealizowane w dniu 24.12.2019 r. Przelewy przyjęte  po godzinie 12:00 zostaną rozliczone w dniu 27  grudnia 2019 r. (piątek). Kasa będzie czynna do godz.12:00

 27 grudnia 2019 r.(piątek) – normalny dzień operacyjny.

 31 grudnia 2019 r. (wtorek)-  przelewy przyjęte do godz.12:15 będą zrealizowane w dniu 31.12.2019 r. Przelewy przyjęte  po godzinie 12:15 zostaną rozliczone w dniu 2  stycznia 2020 r. (czwartek). Kasa będzie czynna do godz.13:00

Aplikacja mobilna

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Szumowie.
Aplikacja umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz. Cenisz swój czas, niezależność i mobilność? Wystarczy urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z aplikacją mobilną, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne – dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.
Pobierz aplikację mobilną z odpowiedniego sklepu internetowego. Wybór sklepu uzależniony jest od systemu operacyjnego działającego na Twoim urządzeniu mobilnym.
1. Jeśli posiadasz urządzenie z systemem Android– odszukaj aplikację „Nasz Bank” w sklepie Google Play
2. Jeśli korzystasz z iOS(Apple) – możesz zainstalować aplikację BS Szumowo bezpośrednio ze sklepu App Store
Pobranie i instalacja aplikacji mobilnej są bezpłatne.
Skorzystaj ze wsparcia Banku Spółdzielczego w Szumowie, poznaj zalety aplikacji mobilnej i przekonaj się jak łatwo zarządzać własnymi finansami.
Przewodniki instalacji i użytkownika aplikacji mobilnej znajdują się w zakładce:

Aplikacja mobilna Nasz Bank (Android)

Aplikacja mobilna BS Szumowo (IOS)

Instrukcja instalacji aplikacji mobilnej

Przerwa konserwacyjna

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych w dniu 27.04.2019 roku w godzinach 10.00 – 16.00 nastąpi przerwa w dostępie do usług bankowości elektronicznej.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szumowie…