Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.
Portal developera

 …

Informacja o obsłudze w ostatnich dniach roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie przekazuje komunikat dotyczący rozliczeń w  ostatnich dniach bieżącego roku.

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)- przelewy przyjęte do godz.12:30 będą zrealizowane w dniu 24.12.2018 r.
Przelewy przyjęte po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 27  grudnia 2018 r. (czwartek).
Kasa będzie czynna do godz.13:00

27-28 grudnia 2018 r.(czwartek-piątek) – normalny dzień operacyjny.

31 grudnia 2018 r. (poniedziałek)- przelewy przyjęte do godz.12:15 będą zrealizowane w dniu 31.12.2018 r.
Przelewy przyjęte  po godzinie 12:15 zostaną rozliczone w dniu 2  stycznia 2019 r. (środa).
Kasa będzie czynna do godz.13:00

Komunikat

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie

 przekazuje komunikat dotyczący realizacji przelewów w ostatnim dniu bieżącego roku.

29 grudnia 2017 r. (piątek)-  przelewy będą przyjmowane do godz.12:15

Przelewy wysłane po godzinie 12:15 zostaną rozliczone w dniu 2  stycznia 2018 r. (wtorek).

UWAGA!

Obsługa w systemie Elixir zleceń przelewów kierowanych na stare rachunki składkowe ZUS:

  • W okresie przejściowym: 2-5.01.2018r. komunikaty mające datę wpłaty lub obciążenia rachunki płatnika do dnia 31.12.2017r. włącznie zostaną rozliczone i przekazane do NBP.
  • Komunikaty mające datę wpłaty lub obciążenia rachunku płatnika od 01.01.2018 włącznie zostaną odrzucone przez system Elixir i zaksięgowane zwrotnie na rachunku bieżącym klienta.

PROMOCYJNY ŚWIĄTECZNY KREDYT GOTÓWKOWY

– oprocentowanie 6,00%

– maksymalna kwota kredytu 10 000,00 zł

– maksymalny okres kredytowania do 3 lat (36 miesięcy)

– prowizja za udzielenie kredytu zgodna z „Tabelą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Szumowie”

– promocja dotyczy wyłącznie klientów Banku Spółdzielczego w Szumowie (według stanu na dzień 30.11.2017)

– promocja trwa od 01.12.2017 do 31.12.2017

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,83%, całkowita kwota kredytu  10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 271,01 zł, oprocentowanie zmienne  6,00%, całkowity koszt kredytu 1 271,01 zł (w tym: prowizja 350,00zł; odsetki 921,01 zł), 36 miesięcznych rat malejących. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.12.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.…

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DYSPOZYCJI PRZELEWÓW

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Szumowie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej następujące informacje:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

 

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu
  • wstrzymanie przelewu.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

  • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
  • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

 

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

                                                                                                      Zarząd

                                                                             Banku Spółdzielczego w Szumowie

Dożynki

Bank Spółdzielczy w Szumowie uczestniczył w Dożynkach Gminnych, które odbyły się 26.08.2017 r.

Podczas uroczystości pracownicy Banku prezentowali ofertę produktów bankowych, a także wręczano drobne upominki reklamowe.…

EURO-FATCA

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Szumowie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Szumowie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Szumowie przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

Więcej informacji na : EURO-FATCA