Entries by Robert Wiśniewski

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczy kompleksowej realizacji – dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z budową zadaszenia oraz instalacji odgromowej zabezpieczającą budynek Banku Spółdzielczego w Szumowie z siedzibą w Szumowie przy ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 3.

  1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie przekraczającej 40 kW;

– wykonana w technologii pozwalającej na monitoring każdego modułu

– moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy nie mniejszej niż 400 Wp

– dedykowana do pokrycia dachowego konstrukcja aluminiowa z elementami stali nierdzewnej

  1. Wiata o konstrukcji drewnianej o wymiarach 8m x 4m,

– w pełni odeskowana

– z pokryciem z blachy trapezowej,

– z obróbkami

– z orynnowaniem

  1. Instalacja odgromowa budynku

– wymiana zwodów poziomych i pionowych

– wymiana przewodów odprowadzających

– montaż uziomów

– montaż dodatkowych iglic

Oferty należy kierować na adres mailowy: sekretariat.bsszumowo@bankbps.pl  do dnia 31.01.2023r.…

Komunikat

W związku ze zbliżającym się końcem roku informujemy, że w dniu 30 grudnia 2022 roku (piątek) Bank będzie czynny do godz.12:30. Przelewy przyjmowane będą do godz.12:15, zlecenia złożone po godz.12:15 zostaną rozliczone w dniu 02 stycznia 2023 roku.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.…