Informacja o czasowej niedostępności usług

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w zakresie systemów informatycznych, w dniach 21-24 czerwca br., dostęp do niektórych usług bankowych będzie ograniczony.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą szczegółowe informacje.

Transakcje kartami debetowymi i kredytowymi – płatności oraz wypłaty gotówki z bankomatów będą funkcjonować bez zmian.

Zachęcamy do zaplanowania wszelkich ważnych operacji bankowych przed lub po podanych datach.

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają i liczymy na zrozumienie, jeśli napotkają Państwo niedogodności w trakcie przeprowadzanych zmian.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szumowie…

Zastrzeganie numeru PESEL

Każda osoba pełnoletnia, która ma numer PESEL, może go zastrzec. Dzięki temu zabezpiecza się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystania jej np. w działalności przestępczej. Jednak skutkuje to także pewnymi niedogodnościami.

Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z ustawowym obowiązkiem, będziemy sprawdzać czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji. Będzie to miało miejsce przy niektórych czynnościach bankowych, np. zawarciu umowy kredytu, otwarciu konta czy wypłacie gotówki w kwocie, która przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Których produktów i usług dotyczy sprawdzanie zastrzeżenia numeru PESEL?

Sprawdzimy, czy nie masz zastrzeżonego numeru PESEL, m.in. zanim:

  • otworzymy Ci konto
  • pożyczymy Ci pieniądze
  • udostępnimy Ci bankowość elektroniczną
  • zmienimy umowę kredytu lub rachunku
  • wypłacimy Ci w naszej placówce więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Nie załatwisz tych spraw, jeśli Twój numer PESEL będzie zastrzeżony. Zastrzeżenie możesz w każdej chwili cofnąć.

Dla pozostałych produktów i usług nic się nie zmienia.

Gdzie można zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie PESEL

  • w urzędzie gminy lub miasta
  • w aplikacji mObywatel
  • na stronie www.gov.pl

Zastrzeżenie PESEL możesz cofnąć terminowo lub bezterminowo. Kiedy to zrobisz, możesz ponownie zastrzec PESEL po 30 minutach.

Kiedy zastrzeżesz numer PESEL, na Twoje dane nie będzie można zawrzeć umowy kredytu, otworzyć konta czy wypłacić większej gotówki. Dlatego pamiętaj, by przed taką czynnością cofnąć zastrzeżenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych…