Wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r Bank Spółdzielczy w Szumowie udostępnia możliwość złożenia  wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Spłatę  kredytu hipotecznego można zawiesić w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, korespondencyjnie pocztą tradycyjną oraz w siedzibie Banku.

Poniżej wniosek do pobrania

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe