Zebranie Przedstawicieli

W dniu 25.03.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli BS Szumowo. W  trakcie obrad  podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie z działalności Banku oraz Rady Nadzorczej oraz udzielono absolutorium Zarządowi Banku oraz zatwierdzono proponowany podział zysku za 2014 rok.

Zarząd i Rada Nadzorcza BS Szumowo pragnie szczególnie serdecznie podziękować za przybycie zaproszonym gościom:

Panu Dyrektorowi  Oddziału  Regionalnego BPS w Olsztynie Ryszardowi Buńko

Pani Dyrektor  Oddziału  BPS w Łomży Ewie Szleszyńskiej

Panu Wójtowi  Gminy Szumowo Jarosławowi  Cukiermanowi

Zmiany w funkcjonowaniu kart

Uprzejmie informujemy, że  od 1 lutego 2015 r. wprowadza się zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1)   wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku BPS S.A.;

2)   wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

3)   dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).…